Zpravodaj

Součástí Zpravodaje Bezděkovska, který vychází 4x ročně, je i část věnovaná hasičům. Zpravodaj je v tištěné a elektronické podobě distribuován občanům Bezděkovska a je též online k dispozici na webových stránkách OÚ Bezděkov.

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2015

Rok 2014