První pomoc

Život zachraňující úkony

 • Pokud zraněný silně krvácí, zastavte krvácení přiložením tlakového obvazu, čistými prsty vloženými přímo do rány (ideálně použijte chirurgické rukavice), výjimečně i zaškrcovadlem.
 • Zakryjte pronikající poranění hrudníku.
 • Zraněnému, který upadl do bezvědomí, šetrně uvolněte dýchací cesty - zakloňte mu hlavu, předsuňte dolní čelist

Přivolání ZZS

 • Zavolejte na telefonní linku 155 nebo 112,
 • Sdělte, co se stalo,
 • Určete co nejpřesněji místo
 • Uveďte počet zraněných (lehká zranění, těžká zranění), jejich pohlaví a věk,
 • Popište zranění jednotlivých osob.
 • Nezapomeňte uvést své jméno a telefonní číslo.
 • Vyčkejte příjezdu záchranářů a dbejte pokynů operátorky.

Vyšetření

 • Zjistěte pohledem dýchání, krvácení (zejména tepenné), polohu těla zraněného, výraz, barvu obličeje (bledý, rudý, nikoliv černoch),
 • Zjistěte poslechem dýchací šelesty, sténání zraněného, reakce na oslovení (není-li človek hluchý či hluchoněmý),
 • Zjistěte pohmatem dýchací pohyby (zdvih hrudníku aj.), místa, kde cítí zraněný bolest, teplotu pokožky, či zda se zraněný potí.

Bezvědomí

 • Je-li zraněný v bezvědomí, může se udusit zapadnutím jazyka, krví či zvratky. Odstraňte mu z úst (ideálně za použití chirurgických rukavic) volně ležící předměty, šetrně mu zakloňte hlavu, předsuňte jeho dolní čelist, uložte ho do stabilizované polohy a stále ho sledujte.
 • Pokud se neobnoví dýchání, nebo je nenormální (např. lapavé dechy), je nutné okamžitě bez odkladu zahájit oživování nepřímou masáží srdce a dýcháním z úst do úst (30 stisků hrudníku X 2 vdechy).

Resuscitace

 • Nepřímou masáž srdce zraněného proveďte třiceti stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí stokrát za minutu. Pak proveďte dva vdechy do jeho úst a pokračujte v rytmu třicet stlačení hrudníku / dva vdechy. Hrudník stlačujte do hloubky 4-5 cm. Nemůžete-li z nějakých důvodů umělé vdechy provádět (a není-li v blízkosti jiná osoba), pokračujte do příjezdu záchranářů v srdeční masáži stokrát za minutu.

Ke stažení

 • Leták o postupu při zvládání dopravní nehody, který je od 1.1.2011 povinnou součástí lékárničky - Policie ČR (pdf, 5,32 MB) [stáhnout]
 • První pomoc v kostce - zachrannasluzba.cz (pdf, 500 kB) [stáhnout]
 • Manuál základní laické první pomoci - ZZS Plzeňského kraje (pdf, 700 kB) [stáhnout]