Zásahy

Záchrana osoby z výšky - Dolní Lhota

Záchrana nezletilé dívky ze stromu. Děvče se mělo na procházce údajně leknout divokých prasat. Ve strachu vylezla na strom, z něhož už neměla odvahu slézat. Hasiči přistavili ke ...
    Detail

Požár odpadu - Bezděkov

Jednotka byla spolu s jednotkou HZS Klatovy povolána k požáru dřevního odpadu v sousedství bezděkovského nádraží. Rychlým zásahem jednotek se požár nerozšířil na sousední rekon...
Detail

Požár lesní/polní porost, tráva - Újezdec

U obce Újezdec se na likvidaci požáru podílely jednotky HZS Klatovy, SDH Klatovy, SDH Luby a SDH Bezděkov. Jednalo se o požár pole a balíků slámy. Již při příjezdu jednotek byl na m...
    Detail

Požár lesní/polní porost, tráva - Poleň

Vlivem technické závady na kombajnu došlo k požáru obilí na ploše cca 7 ha a sousedního hnojiště. Škoda byla předběžně odhadnuta na cca 350 000 Kč a hasičům se podařilo uchrán...
Detail

Únik látek - Bezděkov

Při výkopových pracích souvisejících s rekonstrukcí ulice došlo k porušení plynového potrubí. Zásahu se dále zúčastnila jednotka HZS Klatovy a pohotovostní služba RWE, která pr...
Detail

Únik látek - Bezděkov

V důsledku sesuvu zeminy při výkopových pracích došlo k utržení plynové přípojky rodinného domu a následnému úniku plynu do ovzduší. Technici RWE plyn uzavřeli ještě před př...
Detail

Požár nízké budovy - Kal

Jednotka byla povolána k nočnímu požáru zemědělského objektu v Kalu. V době příjezdu hasičů byla celá stodola a část sousedního objektu v plamenech. Na obou střechách byly nain...
    video Detail

Požár stohu - Dlažov

Požár balíkového stohu slámy na ploše cca 5 x 10 m, jednotka povolána společně s HZS Klatovy a SDH Dlažov. Z rozhodnutí velitele zásahu jednotky nezasahovaly a stoh se nechal vyhořet...
    Detail

Požár nízké budovy - Luby

Na výzvu operačního střediska vyjela jednotka k likvidaci požáru v půdním prostoru bývalého statku v Lubech. Z objektu, který prochází rekonstrukcí na nájemní byty, bylo evakuová...
    Detail

Požár automobilu - Lomec

Jednotka byla spolu s HZS Klatovy a JSDH Klatovy povolána k požáru nákladního automobilu převážejícího balíky sena na silnici 191 mezi obcemi Klatovy a Lomec a zajišťovala dálkovou ...
    Detail

Požár skládky - Libkov

Jednotka vyjela na výzvu operačního střediska k požáru skládky komunálního odpadu v Libkově. Plocha zasažená požárem byla cca 10 x 12 m. Požár byl včas jednotkami lokalizován, n...
    Detail

Požár hranice dříví - Koryta

Jednotka byla povolána k požáru hranice dříví u rodinného domu v obci Koryta a vyjela v počtu 4 členů. Požár zlikvidovali hasiči z Klatov pomocí vysokotlakého proudu....
    Detail

Požár nízké budovy - Bezděkov

Jednotka byla povolána k požáru sazí v komíně rodinného domu v Bezděkově. Po příjezdu jednotky již na místě zasahovala jednotka HZS Klatovy a bezděkovská jednotka byla ponechána ...
    Detail

Požár nízké budovy - Janovice nad Úhlavou

Jednotka byla povolána k požáru rodinného domu v obci Janovicích nad Úhlavou. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k zahoření stolku ukápnutím žhavé části z e...
    Detail

Čerpání vody - Mochtín

Jednotka byla povolána k technickému zásahu - likvidaci následků přívalového deště v obci Mochtín. Došlo k přelití hráze rybníka a rozvodnění potoků v obci. Voda brala s sebou ...
    video Detail

Požár lesní/polní porost, tráva - Klatovy

Jednotka byla prostřednictvím operačního střediska povolána k likvidaci požáru lesního porostu v Klatovech v lokalitě Pod Borem na ploše cca 20 arů. Jednalo se o prostor bývalé voje...
    Detail

Dopravní nehoda, únik ropných látek - Vráž

Jednotka povolána k asistenci při likvidaci následků dopravní nehody rumunského kamionu u obce Vráž, pod kterým se utrhla krajnice. Kamion převážel motorové oleje a maziva v 200l sud...
    Detail

Požár lesní/polní porost, tráva - Poborovice

Jednotce byl ohlášen požár travnatého porostu v obci Poborovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení, navíc zakázané obecní vyhláškou. Jedno...
    Detail

Požár nízké budovy - Beňovy

Požár obytné místnosti v objektu statku, po ohledání nalezena na místě osoba nejevící známek života. Ohledávání a provánění hasících prací ztěžovalo silné zakouření mís...
    Detail

Námětové cvičení IZS - Poleň

Námětem cvičení je rozsáhlý lesní požár, který se v důsledku nepříznivých klimatických podmínek rozšíří do rozlehlého, těžko přístupného lesního porostu. Dosavadní has...
    video Detail

Požár zemědělského objektu - Křištín

Hořelo ve stodole 40 x 10 m, kde byl ustájen hovězí dobytek. Z objektu bylo evakuováno pět kusů hovězího dobytka. Událost se obešla bez zranění, požár ale úplně zničil stodolu a...
    Detail

Námětové cvičení IZS - Bezděkov / Rohozno

Z důvodu odhození nedopalku cigarety dochází ke vznícení lesního porostu. Nepříznivé klimatické podmínky způsobují rychlé šíření požáru a navíc se rozšiřuje v těžko př...
    Detail

Požár posedu - Drslavice

Hasiči likvidovali požár posedu stojícího na rozhraní listnatého lesa a louky. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že část konstrukce posedu je ohořelá a střecha i stěny už ...
    Detail

Technická pomoc - Bezděkov

Jednotka zajišťovala tech. práce pro OÚ Bezděkov - osvětlování kostela Sv. Anny během slavností Ch.H.Spiesse...
    Detail

Požár automobilu - Dubová Lhota

K požáru osobního automobilu Ford Escord Combi u obce Veselí vyjížděli profesionální hasiči z Klatov a dobrovolní hasiči z Janovic nad Úhlavou a Bezděkova. Od hořícího vozidla se...
    Detail

Požár stohu - Tajanov

Nedbalost nebo úmysl je příčinou požáru stohu u obce Tajano, majitel ZD Koryta, ke kterému vyjížděli po třinácté hodině dobrovolní hasiči z Klatov, Bezděkova, Tajanova a profesio...
    Detail

Požár lesní/polní porost, tráva - Bezděkov

Požár travního porostu a křovin v Bezděkově (ve Strži). Požár likvidovala jednotka Bezděkov jedním proudem C. Požárem nebyla způsobena škoda a uchráněné hodnoty byly odhadnuty n...
    Detail

Požár nízké budovy - Poborovice

Požár kuchyně hotelu RUAL. Došlo ke vznícení unikajícího propan-butanu z tlakové lahve od zapáleného hořáku. Jednotka Bezděkov na místě zasahovala jako první jedním proudem C a ...
    Detail