Tísňová komunikace prostřednictvím SMS

14.03.2022
 

INFORMACE PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Složky IZS tímto plní zákonnou povinnost (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2022, která zahrnuje příjem tísňové komunikace formou volání a zasílání zpráv SMS.

Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno primárně pro osoby se zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními schopnostmi.

Tísňová komunikace formou hlasu nebo zasílání SMS zpráv slouží pouze pro oznámení událostí, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

Pokud tento druh komunikace použijete, je potřeba ve zprávě sdělit minimálně stručný popis toho, co se stalo, kde se to stalo, kdy se událost stala (nebo zda se právě děje) a kolik osob potřebuje pomoc. Ke zprávě doplňte také své jméno.

Složky IZS důrazně upozorňují, že pokud komunikace na tísňová čísla neoznamuje události uvedené výše, je tato komunikace chápána ve smyslu zákona o elektronických komunikacích jako zlomyslná, a to se všemi důsledky, které z tohoto vyplývají.

Důsledky zlomyslné komunikace mohou být:

  • znemožnění přístupu koncového zařízení k síti mobilního operátora,
  • sankce až do výše 200 000,- Kč,
  • naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Je nutné také zmínit, že podle technických standardů GSM sítí, není. komunikace formou SMS tzv. garantovaná služba.

Složky IZS i nadále, pokud je to jen trochu možné, preferují hlasovou komunikaci, která je rychlejší a efektivnější.